Privacy Statement

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. SAB voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. SAB verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Artikel 3: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Artikel 5: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen in uw persoonlijke klantomgeving (mijn-sab.nl & iisr.eu). Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden u sterk aan om dit te gebruiken.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u uw dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons hebt beƫindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de SAB. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij je hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. SAB reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen zes weken op uw verzoek.

Artikel 7: Delen met anderen

SAB verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.